Nieruchomość ta została wyodrębniona z gruntowej czy też budynkowej, w tym celu by ustanowić odrębność własności lokalu. Jeśli jest mowa o lokalu musi on składać się z izby lub z...