Kontenery bez podatku od nieruchomości

0
1142

Kontenery bez podatku od nieruchomości

Choć wydawać się to może bardzo dziwne to od naprawdę wielu lat w sądach toczą się regularnie spory pomiędzy firmami budowlanymi, a lokalnymi urzędnikami o kwestie opodatkowania kontenerów. Jak wiadomo firmy budowlane dość powszechnie wykorzystują właśnie kontenery, które są w taki sposób przerobione, aby stanowiły zaplecze socjalne. Na dużych placach budowy ustawia się przenośne kontenery stanowiące zaplecze socjalne dla pracowników, stołówkę, miejsce do odpoczynku, szatnię, toaletę, często także przenośne biuro danej firmy, w którym realizuje się wszystkie prace związane z lokalną obsługą działalności firmy. W wielu przypadkach urzędnicy próbują jednak wyegzekwować od firm budowlanych pieniądze związane z podatkiem od nieruchomości, do których kontenery są przez nich zaliczane.

Niespójne przepisy prawa

Największy problem związany jest tutaj oczywiście z samymi przepisami prawa, które po prostu można dość łatwo interpretować na własny sposób. Lokalne urzędy przede wszystkim korzystają jednak z zapisu mówiącego o tym, że w skład obiektów opodatkowanych wchodzą wszystkie nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, a więc także i wspomniane wcześniej kontenery, które nie da się ukryć są elementem tej działalności. Sprawa, która ma rozwiązać ostatecznie ten problem, dotyczy nieistniejącej już spółki budowlanej. Działała ona do 2009 roku i urzędnicy domagają się zapłaty podatku od kontenerów za lata 2004-2009. Sprawa ostatecznie trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie spór został jednoznacznie rozstrzygnięty.

Kontener nie stanowi budynku

Naczelny Sąd Administracyjny wydał swój wyrok w pierwszym kwartale 2016 roku, gdzie nie było żadnych wątpliwości co do tego, że próba pobierania podatku od nieruchomości w takim wypadku jest zupełnie niezgodna z prawem. Podstawą do takiego wyroku było tutaj przede wszystkim prawo budowlane. W myśl tego budynkiem nie może być nazwany ten obiekt, który nie jest trwale związane z gruntem, a więc nie posiada swoich fundamentów. Kontenery są mobilne i najczęściej ustawia się je na płytach czy cegłach. W związku z tym podatek od nieruchomości nie może być tutaj naliczany.