Kilka słów o podręcznikach

0
284
Kilka słów o podręcznikach

Jedną z głównych zmian w polskiej edukacji było podarowanie szkołom dużej autonomii metodycznej i programowej. Ta nowa sytuacja znajduje odzwierciedlenie w pluralizmie podręczników, który pozwala na istnienie dowolnej liczby podręczników dla każdego przedmiotu i jednocześnie stwarza możliwość wyboru najbardziej optymalnego z punktu widzenia danej społeczności szkolnej. Wydawnictwo WSiP podręczniki zajmują tutaj szczególne miejsce.

Jakie problemy trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze podręcznika?

Głównym problemem jest właściwa ocena istniejącej podaży i lokalizacja najbardziej odpowiedniego podręcznika dla danej grupy uczniów. Wybranie podręcznika nie powinien opierać się wyłącznie na intuicyjnym osądzie. Właściwe postępowanie zmusza do zastosowania określonych narzędzi ewaluacyjnych i podstawowej wiedzy z zakresu teorii podręcznikowej. Powinniśmy wziąć pod uwagę takie elementy, jak:

  • struktura książki,
  • rola jej poszczególnych elementów,
  • zamieszczone treści,
  • układ graficzny,
  • poziom redakcji.

Wydawnictwa WSiP podręczniki wyróżniają się na tle innych pod tymi względami. Ocena tych podręczników opiera się na zasadzie porównywania jej z wyobrażonym modelem wzorcowym i polega na ustaleniu, które z założeń modelu są spełnione.

Jak podręczniki WSiP wypadają pod kątem merytorycznym?

Lista elementów do rozważenia przy ocenie podręczników jest długa. Całkowita analiza powinna obejmować poziom związany z treścią, metodologią i stroną techniczną (redakcyjną). Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu treści pod względem zgodności z otaczającym światem, z osiągnięciami konkretnej dziedziny nauki. Można stwierdzić tutaj, że podręczniki WSiP zawierają treść, która jest prawdziwa, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Podręcznik jest jednak książką o specjalnym przeznaczeniu.

Ocena techniczna i graficzna podręczników WSiP

Ocena techniczna bierze pod uwagę cechy, które mają wpływ na wygląd i funkcjonalności danego podręcznika. Podręczniki WSiP odznaczają się takimi elementami, jak jakość druku, jakość papieru, format książki, rodzaj oprawy, ogólny skład strony, itp. Przy ocenie jakości papieru zwraca się uwagę na stopień przezroczystości, jasności i odporności na uszkodzenia. Skład strony to szerokość kolumny, rozmiar marginesów oraz sposób umieszczenia obrazów i tekstu. Wiele współczesnych książek czasami przekracza granice normy w tym zakresie. Chociaż elementy te wydają się mniej istotne niż inne, należy je uwzględnić przy ocenie podręcznika.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here